Naše práce

Poľnohospodárske družstvo Šahy, sklad obilnín

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob

Telocvičňa ZŠ Tulipánova 1