Inžiniering

V rámci komplexného inžinieringu zabezpečujeme nasledovné činnosti:

  • Územné rozhodnutia
  • Stavebné povolenia
  • Technický dozor počas výstavby
  • Stavebný dozor
  • Kolaudačné rozhodnutia
  • Energetický certifikát

V prípade požiadaviek zabezpečujeme aj fotodokumentáciu priebehu stavebných prác od začiatku stavby až po kolaudáciu.

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie a užívanie nehnuteľnosti.

Doporučujeme obrátiť sa na odborníkov našej firmy alebo nás poverte zastupovaním. Na základe dohôd Vás budeme zastupovať a budeme Vám vedieť poskytnúť informácie pre Vaše rozhodovanie.

Dozorovanie stavieb je dôležitá činnosť vo výstavbe ktorá zabezpečuje nezávislosť, odbornosť a ochranu práv všetkých účastníkov výstavby. Dozorovaním výstavby od začiatku výstavby až po jej ukončenie zabezpečí kvalitu vykonaných prác, dodržanie harmonogramu prác a ceny prác. Dozorovanie  zabezpečujeme pracovníkmi s odbornou spôsobilosťou.

Energetický certifikát je doklad, v ktorom stanovujeme energetickú potrebu budovy. Budovy sú v rámci certifikácie zaradené do energetických tried od A po G (podobne ako u elektrospotrebičoch).

Pomôže majiteľovi, alebo kupujúcemu záujemcovi o nehnuteľnosť porovnať, či v budove bude za energiu platiť viac alebo menej, ako v inej podobnej budove. Certifikáty obsahujú aj návrhy opatrení, ako je možné vylepšiť energetickú hospodárnosť budovy, ak je to potrebné. Podľa zákona č. 555/2005 z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov, ktorý je doplnený o zákon č. 300/2012 z 18. septembra 2012. Zákon stanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 364/2012. Od 1.1.2013 je platná novela zákona č.555/2005 o energetickej hospodárnosti budov o zákon č. 300/2012 a týmto sa energetické certifikáty vyžadujú pri:

architect-529674_640

  • pri predaji alebo prenájme: vlastník, ktorý predáva, alebo prenajíma svoju nehnuteľnosť, musí zabezpečiť jej certifikáciu a táto budova bude odpredaná už s certifikátom. Kupujúci vyžadujte od vlastníkanehnuteľnosti, aby vám zabezpečil certifikáciu a tým pádom vás informoval o tom, v akom stave a triede je táto nehnuteľnosť (A, B,…). Certifikát by mal byť dôležitým determinantom rozhodnutia sa o kúpe. zákon č.555/2005 § 5/2a
  • verejné budovy(budova, ktorú používa orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje), ktorých celková úžitková plocha je viac ako 500 m2  a verejné budovy po 9. júli 2015, ktorých celková úžitková plocha je viac ako 250 m2. zákon č.555/2005 § 5/2b
  • po dokončení novej budovy, alebo významnej obnovy existujúcej budovy (napr. pri kolaudácií.) zákon č.555/2005 § 5/2c
  • pri predaj a prenájme– vlastník budovy je povinný v každej komerčnej reklame uvádzať ukazovateľ energetickej hospodárnosti (napr. ak sa predáva dom a mám inzerát na internete)                            zákon č.555/2005 § 8/5

Skúsenosti nám ukazujú, že kúpu, alebo predaj nehnuteľnosti dosť ovplyvňuje energetická náročnosť budovy. Jednoducho povedané z čoho je dom postavený, z akých tehál. Je, alebo nie je zateplený? Aké je ústredné vykurovanie v dome? Túto vec nám pomôže zistiť práve energetický certifikát. V prípade kúpy starého domu je obsahom energetického certifikátu aj návrh opatrení (budete vedieť, čo všetko je v dome nedostatočné a čo je potrebné vylepšiť, aby ste ušetrili a koľko musíte investovať). Kupovať, alebo prenajímať nehnuteľnosť v dnešnej dobe bez energetického certifikátu je presne to isté, ako keby ste si kupovali auto a neviete akú ma spotrebu paliva a aký je jeho technický stav.